nacitam Vyčkejte do zmizení tohoto textu. Obsah stránek se načítá.

Kácení stromů na svém pozemku

Kácení stromů na svém pozemkuAč stromy rostou poměrně pomalu, může nastat situace, kdy je potřeba vzrostlý strom skácet k zemi. Kácení stromů spadá pod zákon o ochraně přírody a krajiny. Jaké jsou parametry pro skácení a kdy je nutné mít písemné povolení od životního prostředí ?
REKLAMA:
KONEC REKLAMY

Ke skácení stromu může dojít z mnoha důvodů např. překáží ve výhledu, jeho kořeny ničí okolní stavby, usychá, ohrožuje sousední pozemek či bezpečnost lidí. Vzít pilu a strom podříznout je asi to nejjednodušší řešení, avšak než nastartujete pilu, dotáhnete řetěz, doplníte kapaliny, zvažte, zda není potřeba písemné povolení ! Takové nelegální skácení a zbavení se stromu, může vyjít i na desítky tisíc korun (pokuta). I když se jedná o strom na vašem pozemku, tak podléhá zákonu o ochraně přírody a krajiny a dále se řídí vyhláškou.
 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a dále se řídí vyhláškou 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
 

Písemné povolení NENÍ nutné podávat:

  • dřevina má obvod kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
  • zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 (keře, třeba)
  • pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. 

Písemné povolení je NUTNÉ v případě, že není splněná některá podmínka uvedená výše.

  • Prakticky kterýkoliv strom, který má více než 80 cm obvod kmene ve výšce 130 cm od země, nelze pokácet bez povolení a je nutné se obrátit na odbor životního prostředí se žádostí.

V případě, že strom ohrožuje bezprostředně zdraví a majetek (stáří, silný vítr, vyvrácení, podmáčení, padající větve) a nesplňuje podmínky pro skácení bez povolení je možné jej skácet, ale je nutné do 15 dnů tuto skutečnost oznámit úřadu. V případě, že dřevina byla již pokácena a úřadu pouze oznamujeme. Je nutné doložit skutečnosti nasvědčující tomu, že byli splněny podmínky pro tento postup.

Je vhodné kácení dřevin provádět v době, kdy probíhá vegetační klid, tedy v období od 1.11. do 31.3. Jedná se o období, ve kterém se růst a jiné životní funkce v přírodě zpomalují až zastavují. Jde převážně o život ptactva, respektive jeho hnízdění.
 

Žádost
V žádosti je nutné uvést svou adresu, katastrální území, číslo parcely, popis a stav dřevin, důvod žádosti. Nutné bude také doložit vlastnictví pozemku případně souhlas vlastníka.

  • Stáhnout žádost ve formátu Word (.docx) můžete ZDE

Žádost odneste na odbor životního prostředí a vyčkejte na výsledek, než se rozhodne o povolení. Vetšinou odpověď přijde poštou na uvedenou adresu v žádosti do 15 dnů.Není-li to nutné, stromy nekácejte...


astromyjsou2.jpg bstromyjsou.jpg cstromynejsou.jpg d_strom.jpg
REKLAMA:
Známka článku:  1 (hodnoceno 1x)

Přidat komentář k článku >

, Suchá švestka(15.2.2020)

Tak to čtu brzy. My jsme měli na zahradě v rohu šestku super zátiší pod ní stolek... No posezeníčko. I když její úroda byla podivuhodná, vlastne to ani uroda nebxls. Až jednoho dne uschla a už se neobejevil ani zelený lístek. Ppoklepem na kmen jsme usoudili, ze je dutá. Sťali jsme ji a spálili. Nebyla ani vysoká, typuji, že měla cca 50cm "v pase". Myslíte, že z toho bude nějaký problém, později trebs

icon , odpověděl(a) na komentář výše 16.2.2020
Pokud máte dobré sousedy, bude to v pořádku. 50 CM nevyžaduje povolení.

Reklama: