Zdroj: https://clanky.lukaszafer.cz/a540-kaceni-stromu-na-svem-pozemku ,publikováno: 13.1.2020

Kácení stromů na svém pozemku

Ač stromy rostou poměrně pomalu, může nastat situace, kdy je potřeba vzrostlý strom skácet k zemi. Kácení stromů spadá pod zákon o ochraně přírody a krajiny. Jaké jsou parametry pro skácení a kdy je nutné mít písemné povolení od životního prostředí ?

Ke skácení stromu může dojít z mnoha důvodů např. překáží ve výhledu, jeho kořeny ničí okolní stavby, usychá, ohrožuje sousední pozemek či bezpečnost lidí. Vzít pilu a strom podříznout je asi to nejjednodušší řešení, avšak než nastartujete pilu, dotáhnete řetěz, doplníte kapaliny, zvažte, zda není potřeba písemné povolení ! Takové nelegální skácení a zbavení se stromu, může vyjít i na desítky tisíc korun (pokuta). I když se jedná o strom na vašem pozemku, tak podléhá zákonu o ochraně přírody a krajiny a dále se řídí vyhláškou.
 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a dále se řídí vyhláškou 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
 

Písemné povolení NENÍ nutné podávat:

Písemné povolení je NUTNÉ v případě, že není splněná některá podmínka uvedená výše.

V případě, že strom ohrožuje bezprostředně zdraví a majetek (stáří, silný vítr, vyvrácení, podmáčení, padající větve) a nesplňuje podmínky pro skácení bez povolení je možné jej skácet, ale je nutné do 15 dnů tuto skutečnost oznámit úřadu. V případě, že dřevina byla již pokácena a úřadu pouze oznamujeme. Je nutné doložit skutečnosti nasvědčující tomu, že byli splněny podmínky pro tento postup.

Je vhodné kácení dřevin provádět v době, kdy probíhá vegetační klid, tedy v období od 1.11. do 31.3. Jedná se o období, ve kterém se růst a jiné životní funkce v přírodě zpomalují až zastavují. Jde převážně o život ptactva, respektive jeho hnízdění.
 

Žádost
V žádosti je nutné uvést svou adresu, katastrální území, číslo parcely, popis a stav dřevin, důvod žádosti. Nutné bude také doložit vlastnictví pozemku případně souhlas vlastníka.

Žádost odneste na odbor životního prostředí a vyčkejte na výsledek, než se rozhodne o povolení. Vetšinou odpověď přijde poštou na uvedenou adresu v žádosti do 15 dnů.Není-li to nutné, stromy nekácejte...


astromyjsou2.jpg bstromyjsou.jpg cstromynejsou.jpg d_strom.jpg