Menu

Kam a jak hlásit pálení klestí ?

Kam a jak hlásit pálení klestí ?
Pálení klestí má svá jasná pravidla a řídí se zákonem o požární ochraně (č. 133/1985 Sb.). Je vhodné ohlašovat každé pálení na územně příslušné operační středisko hasičského záchranného sboru, a toto středisko může stanovit další podmínky pro pálení, případně je zakázat.
reklama konec reklamy
Pro podnikající je povinné ohlašovat každé pálení. Fyzické osoby - občani, tuto povinnost nemají, avšak doporučuji pálení většího množství rostlinného odpadu nahlásit. Vyhnete se tak mnohým případným problémům. Pálení klestí se hlásí prostřednictvím webové aplikace https://paleni.izscr.cz nebo na telefonní číslo 950 530 100 (krajské operační a informační středisko). Je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Pálením plastů, gum, polystyrenu a podobných materiálů se dopouštíte přestupku, za nějž může být uložena pokuta až 50 000 Kč.

Jak je to se sousedy...

Při pálení je třeba dbát ustanovení § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podle kterého se musíte zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.

Zásady pálení na vlastním pozemku

 • pálení provádí osoba starší 18 let
 • u pálení by měly být přítomny alespoň dvě osoby
 • oheň je nutné hlídat po celou dobu pálení až po bezpečné uhašení
 • ohniště by mělo být ohraničeno (např. kameny)
 • dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty, strniště, les apod.)
 • udržovat maximální výšku plamenů 2 metry
 • místo zabezpečit dostatečným množstvím hasebních prostředků (lopata, voda, písek, apod.)
 • nechat volné příjezdové cesty vedoucí k místům spalování
 • dodržovat zákaz pálení v období dlouhotrvajícího sucha nebo za větrného počasí
 • nepoužívat při rozdělávání ohně vysoce hořlavé látky (benzín apod.)
 • po skončení pálení bezpečně uhasit ohniště
V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, okamžitě vzniklý požár ohlásit místně příslušnému operačnímu středisku HZS na linku 150.

1.png 2.png 3.png 4.png

Děkuji, že jsi se podíval(a) na můj článek!
Na webu mám spoustu dalších, všechny Ti rád přehledně vypíšu během okamžiku.
Napsáno: 12.4.2020
Přečteno: 2879x
Vytisknout článek
Sdílet:   | závadný obsah
Známka článku:  neohodnoceno

Diskuse k článku:

Jméno:

Předmět:

Opište kontrolní kód:
captcha
Zpráva:

b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Široko daleko žádný komentář.
Můžeš nějaký přidat :)

Jste ztracení v hledání menu? Nemusíte hladovět! Stačí kliknout na tu malou hamburgerovou ikonu v pravém horním rohu.