Menu

Kam a jak hlásit pálení klestí ?

Kam a jak hlásit pálení klestí ?Pálení klestí má svá jasná pravidla a řídí se zákonem o požární ochraně (č. 133/1985 Sb.). Je vhodné ohlašovat každé pálení na územně příslušné operační středisko hasičského záchranného sboru, a toto středisko může stanovit další podmínky pro pálení, případně je zakázat.

reklama konec reklamy
Pro podnikající je povinné ohlašovat každé pálení. Fyzické osoby - občani, tuto povinnost nemají, avšak doporučuji pálení většího množství rostlinného odpadu nahlásit. Vyhnete se tak mnohým případným problémům. Pálení klestí se hlásí prostřednictvím webové aplikace https://paleni.izscr.cz nebo na telefonní číslo 950 530 100 (krajské operační a informační středisko). Je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Pálením plastů, gum, polystyrenu a podobných materiálů se dopouštíte přestupku, za nějž může být uložena pokuta až 50 000 Kč.

Jak je to se sousedy...

Při pálení je třeba dbát ustanovení § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podle kterého se musíte zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.

Zásady pálení na vlastním pozemku

 • pálení provádí osoba starší 18 let
 • u pálení by měly být přítomny alespoň dvě osoby
 • oheň je nutné hlídat po celou dobu pálení až po bezpečné uhašení
 • ohniště by mělo být ohraničeno (např. kameny)
 • dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty, strniště, les apod.)
 • udržovat maximální výšku plamenů 2 metry
 • místo zabezpečit dostatečným množstvím hasebních prostředků (lopata, voda, písek, apod.)
 • nechat volné příjezdové cesty vedoucí k místům spalování
 • dodržovat zákaz pálení v období dlouhotrvajícího sucha nebo za větrného počasí
 • nepoužívat při rozdělávání ohně vysoce hořlavé látky (benzín apod.)
 • po skončení pálení bezpečně uhasit ohniště
V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, okamžitě vzniklý požár ohlásit místně příslušnému operačnímu středisku HZS na linku 150.

1.png 2.png 3.png 4.png

Napsáno: 12.4.2020
Přečteno: 2317x
Vytisknout článek
Sdílet:   | závadný obsah
Známka článku:  neohodnoceno

Diskuse k článku:

Jméno:

Předmět:

Opište kontrolní kód:
captcha
Zpráva:

b i url img code   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Široko daleko žádný komentář.
Můžeš nějaký přidat :)