Zdroj: https://clanky.lukaszafer.cz/a281-vzorce-pro-vypocet-elektrickych-velicin ,publikováno: 4.9.2012

Vzorce pro výpočet elektrických veličin

Veškeré hodnoty je potřeba převést do základních jednotek. Platí pro síť 230/400V 50 Hz.

1 Ohmův zákon

2. Výpočet pro zvolení hodnoty jističe
    vyžaduje vypočítat soudobost Uf, Us !

3. Výpočet příkonu spotřebiče

4. Rezistory
5. Výpočet kompenzace