Zdroj: https://clanky.lukaszafer.cz/a587-zapojeni-elektromeru-cez ,publikováno: 26.3.2023

Zapojení elektroměru (ČEZ)

Při zapojování elektroměru je třeba dodržovat předepsané zásady a postupy distributora, aby bylo zajištěno správné a bezpečné fungování elektrického obvodu. Pokud si nejste jisti, jak elektroměr správně zapojit, neváhejte kontaktovat odborníka na elektroinstalace.

Zapojení elektroměru závisí na konkrétním typu elektroměru a na konfiguraci elektrického obvodu. Obecně platí, že elektroměr se musí připojit k přívodu elektrické energie a k odběrným místům v elektrickém obvodu.

Dle připojovací smlouvy proveďte umístění elektroměrového rozvaděče do správné výšky a vzdálenosti od překážek. Novou el. přípojku je nutné konzultovat s distribuční soustavou. Je-li elektroměrový rozvaděč umístěn na domě, je nutné brát v úvahu další požadavky distrubutora. Tento článek, dle aktuálních norem a požadavku je v souhladu s podmínkami ČEZ distributora. Jiný distributor může mít požadavky na zapojení jiné. Schéma níže zobrazuje zapojení elektroměrového rozvaděče, neobsahuje zapojení od pojistkové skříně. Schéma zapojení je shodné i pro podružné elektroměry.

Elektroměrový rozvaděč je zaplombován. Před zahájením práce na elektroměrovém rozvaděči (nové vydrátování, oprava či výměna jističe) je před zahájením práce nutné podat on-line žádost a čekat na její schválení. Jakékoliv úpravy musí provádět pracovník s elektro vzděláním a platnou vyhláškou.

Schéma zapojení pro 3F elektroměr pro distribuci ČEZ

img