Zdroj: https://clanky.lukaszafer.cz/a558-trvale-bydliste-na-chate-chalupe.jak-na-to ,publikováno: 30.12.2020

Trvalé bydliště na chatě, chalupě. Jak na to ?

Mít trvalé bydliště na své chalupě či v jiném rekreačním objektu je možné za určitých podmínek. V dnešním článku se podíváme, jaké podmínky je potřeba pro změnu trvalého bydliště splňovat.

Zákon a vyhláška o trvalém bydlišti:
Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je podle zvláštního předpisu (vyhl. č. 326/2000 Sb.) označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Aby bylo možné mít trvalé bydliště musí stavba obsahovat jedno z druhu čísel: Pokud na pozemku stojí stavba a je řádně zkolaudovaná, bude číslo evidenční nebo popisné zanesené v katastru nemovistí. Ke změně trvalého bydliště je potřeba dokázat vlastnictví nebo nájemní smlouvu se souhlasem majitele.

Poté je nutné zajít na obecní úřad (na ohlašovnu - v místě nového trvalého pobytu) a tam oznámit změnu trvalého bydliště. Za poplatek 50,- Kč provedou zápis do centrální evidence, ustříhnou roh občanského průkazu a vydají potvrzení na žluté kartičce. Nevyhnete se návštěvě úřadu z rozšířenou působností z důvodu změn údajů (nová trvalá adresa) na dokladech. Změnu trvalého bydliště je nutné nahlásit i ostatním institucím, jako jsou banky, pojišťovny,...