Zdroj: https://clanky.lukaszafer.cz/a351-zkouska-z-vyhlasky-c.501978-sb ,publikováno: 22.6.2013

Zkouška z vyhlášky č.50/1978 Sb.

Jste-li elektrikář, tak je Vaší povinnosti, každý 3 roky si obnovovat vyhlášku 50/1978 Sb v mnoha paragrafech. V Chomutově si tuto vyhlášku můžete obnovit na místní škole, která nabízí komerčním způsobem přezkoušení z vyhlášky.

Nabízíme komerčním způsobem přezkoušení z vyhlášky 50/1978 Sb v mnoha paragrafech. Zkoušení probíhá každý pátek (nutno se domluvit – viz kontakt). Zkouška se skládá z testu na PC a z ústní zkoušky.

 Ke zkoušce nutno doložit:

  1. vyplněnou žádost
  2. doklad o vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom apod.)
  3. potvrzení o praxi nebo čestné prohlášení
  4. potvrzení od lékaře
  5. minulé osvědčení z vyhlášky č.50/1978 Sb.
  6. občanský průkaz

Nabídka pro ZŠ a SŠ

Máme dlouholeté zkušenosti v přezkušování nejen pracovníků s elektrotechnickou kvalifikací (§5 – §8) ale i učitelů základních a středních škol Nabízíme jednodenní školení ze základních ČSN v elektrotechnické oblasti ukončené závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení dle vyhlášky č.50/1978 Sb. Doporučujeme před samostatnou zkouškou 3 hodinové školení (změny v ČSN, seznámení se zkušebním programem ZkuPrEl). Cena se stanovuje dle počtu zájemců. Termín školení a zkoušky lze dohodnout individuálně.

Učitelé ve vyhlášce č.50/1978 Sb.

 

Kontakt:

Bc. Josef Lancoš
+420 602 958 178
+420 474 471 142
josef.lancos@esoz.cz