Vzorečky pro výpočet elektrických veličin

Vzorečky pro výpočet elektrických veličin Platí pro síť 230/400 V, 50 Hz. Veškeré hodnoty je nutné převést do základních jednotek. Vzorečky pro sdružené (třífázové) napětí se nacházejí většinou vpravém sloupci.
1. Ohmův zákon 
Ohmův zákon vyjadřuje vztah mezi elektrickým odporem, napětím a proudem.
U= I × R (V) R=U÷I (Ω) I= U÷R (A)
U - napětí, I - proud, R (Ω) - odpor (Ω), V - napětí, A - ampér

2. Výpočet pro zvolení hodnoty jističe
Pozor hodnota může být velmi odlišná od reality, je nutno brát v potaz, že veškeré spotřebiče nemusí být aktivní (soudobost). Lze vycházet ze vzorečku I= P÷U (A)
I= P× Uf × cosφ (A) I= √3 × Us × cos φ (A)
I - proud (A), P = činný výkon (W), Uf - napětí 230V, Us - 400V, cosφ - účiník

3. Výpočet příkonu spotřebiče
P = U × I (W) P = 3 × U × I × cos φ (W)
P - výpočet celkového příkonu, U - napětí, I - proud, cosφ - účiník

4. Rezistory
Je pasivní elektrotechnická součástka. Většinou se řadí do obvodu, aby došlo ke snížení napětí.
Rv= R1+R2+R3 (Ω) chyba, obrázek není
Rv - vypočítaný odpor (Ω)  | R1;R2;R3 - hodnoty jednotlivých rezistorů

5. Výpočty kompezace
činný jalový zdánlivý
P = √3 × U × I × cosΦ (W) Q=  √3 × U × sinΦ (VAR) S= √3 × U × I  (VA)
Sdílet článek na Facebook
Sdílet článek na Twitteru
Vytisknout článek
Nahlásit tento článek jako závadný

PŘIDAT KOMENTÁŘ...


Milos, topné teleso(13.1.2016)
Topné telesá ako čiste ohmické spotrebiče namajú cos fí tj.uhol posunu medzinapätím a prúdom .

cvrk, dotaz(22.9.2015)
jak zjistím cos fí když chci výpočítat W starého topného tělesa ?

Autor si přál zůstat v anonymitě, -(4.1.2015)
znám průměr kabelu a potřebuji znát průřez

 icon odpověděl(a) na příspěvek výše (4.1.2015)
[b]Průřez vodiče lze zjistit na izolaci kabelu např. 3× 2,5 MM, čímž 2,5 MM je průřez.[/b]

icon , odp.(14.1.2014)
[b]Tyto vzorce jsou přímo ze školních skript. Překontroluji.[/b]

mb, -(9.1.2014)
Člověče dej si toho elektrikáře ještě jednou máš tam chyby.